ABOUT US

VISI SEKOLAH
Meletakkan sekolah di tahap kebanggaan negara dan menjadi contoh ikutan.


MISI SEKOLAH
Memberi pendidikan yang seimbang kepada modal insan untuk mempertingkatkan taraf akademik dan penglibatan dalam bidang kokurikulum bagi memenuhi keperluan pendidikan asas supaya mampu bersaing ke peringkat yang lebih tinggi.